Kennispunten RUD's Overijssel

Om de specialistische taken binnen de Overijsselse RUD's te waarborgen zijn een aantal kennispunten ingericht. De kennispunten zorgen voor afstemming van werkvoorraad en capaciteit, van vraag en aanbod.

Er is geen fysieke werkplek, maar een virtueel knooppunt waar kennis en kunde beschikbaar is voor alle partners binnen de netwerk RUD's. Op die manier kunnen specialisten die in dienst zijn van de ene gemeente in een andere gemeente aan het werk zijn. 

Kenmerken

  • Een kennispunt/-platform is verantwoordelijk voor de kennisontwikkeling en –borging
  • Een kennispunt brengt op verzoek vraag en aanbod van specialistische capaciteit bij elkaar
  • Een kennispunt kent onafhankelijk van het specialisme een gestandaardiseerde toegang via e-mail, internet en telefoon. De organisatie achter deze ‘voordeur’ kan sterk van elkaar verschillen en wordt bepaald door de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden;
  • Een kennispunt/-platform is geen ‘fysieke’ werkplek, maar een virtueel knooppunt waar kennis en kunde beschikbaar is voor alle partners binnen het netwerk
  • Het kennispunt/-platform bestaat uit meerdere medewerkers die allen ten minste voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria. Hun dienstverband blijft ongewijzigd.

Regionaal en provinciebreed

In Overijssel wordt gewerkt met regionale en provinciebrede kennispunten. Regionale kennispunten werken naast elkaar in zowel Twente als IJsselland. Provinciebrede kennispunten bestrijken heel Overijssel.

Ga naar een overzicht van de bestaande kennispunten >